Header Page


Related

Related Saving Lists Home
Regular Saving
Child Saving
Senior Citizen Saving
Daily Saving
Sahakari Safety Saving
Ghar Jagga Saving
Insurance Saving
Khutruke Saving
Child Khutruke Saving
Kramic Saving
Optional Saving
Computer Saving
Education Saving
Dan Dharma Saving
Current Saving
Festival Saving
Marriage Saving
Business Saving
Aawadhik Saving


Untitled Document

CONTACT US

Kishan Kalyan SACCOS

Itahari-17,Balgram Chowk

Sunsari

(Head Office)

Tel: +977-25-587160 / 587746

E-mail: info@kishankalyan.org.npDaan Dharma Saving (दानधर्म बचत)


सेयर सदस्यहरूले अफ्नो इच्छा अनुसार आर्थिक सहयोग, दान, तिर्थयात्रा वा कुनै प्रकारको भ्रमणमा जान आर्थिक सहायता होस भन्ने उद्देश्यले यो बचत उत्पादन लागू गरिएको हो ।

सेवा तथा शर्तहरुः

 • सवै सेयर सदस्यहरूले यस बचत कार्यक्रममा भाग लिन सकिने ।

 • आफ्नो क्षमता अनुसार खातामा रकम जम्मा गर्र्दै जान सकिने ।

 • उद्देश्य अनुसारको प्रयोजनको लागि एकमुष्ट बचत फिर्ता लिन सकिने ।

 • वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत हुने ।
 • view all

  Latest News
  Side Icons
  Footer Page