Header Page


Related

Related Saving Lists Home
Regular Saving
Child Saving
Senior Citizen Saving
Daily Saving
Sahakari Safety Saving
Ghar Jagga Saving
Insurance Saving
Khutruke Saving
Child Khutruke Saving
Kramic Saving
Optional Saving
Computer Saving
Education Saving
Dan Dharma Saving
Current Saving
Festival Saving
Marriage Saving
Business Saving
Aawadhik Saving


Untitled Document

CONTACT US

Kishan Kalyan SACCOS

Itahari-17,Balgram Chowk

Sunsari

(Head Office)

Tel: +977-25-587160 / 587746

E-mail: info@kishankalyan.org.npOptional Saving (ऐच्छिक बचत)


उद्देश्यसेयर सदस्यहरूको दैनिक वित्तीय कारेवार सहज, सुरक्षित र पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यले यो उत्पादन प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

सेवा तथा शर्तहरुः • संस्थामा आबद्ध सबै सेयर सदस्यहरुले अनिवार्य भाग लिनु पर्ने ।

 • न्यूनतम रु.३०० ले यो बचत खाता खोल्न सकिने ।

 • जुनसुकै बेला जतिसुकै रकम जम्मा गर्न र भुक्तानी लिन सकिने ।

 • वार्षिक ब्याजदर बजार अनुसार प्रतिस्पर्धी दिइनेछ ।

 • व्याज गणना अर्धवार्षिक भुक्तानी हुनेछ ।

 • view all

  Latest News
  Side Icons
  Footer Page