Header Page


Related

Related Saving Lists Home
Regular Saving
Child Saving
Senior Citizen Saving
Daily Saving
Sahakari Safety Saving
Ghar Jagga Saving
Insurance Saving
Khutruke Saving
Child Khutruke Saving
Kramic Saving
Optional Saving
Computer Saving
Education Saving
Dan Dharma Saving
Current Saving
Festival Saving
Marriage Saving
Business Saving
Aawadhik Saving


Untitled Document

CONTACT US

Kishan Kalyan SACCOS

Itahari-17,Balgram Chowk

Sunsari

(Head Office)

Tel: +977-25-587160 / 587746

E-mail: info@kishankalyan.org.npSenior Citizen Saving (जेष्ठ नागरिक बचत)


उद्देश्य


सेयर सदस्यका एकाघरका ज्येष्ठ सदस्यहरूले वृद्ध अवस्थामा आप्mनो र्आिर्थक समस्या समाधान गर्न आजै देखि वित्तिय आधार तयार गर्ने र वृद्ध अवस्थामा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कसैको मुख ताक्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो उत्पादन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

सेवा तथा शर्तहरुः • सदस्यका एकाघरका ज्येष्ठ सदस्यहरूले ( ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका ँ दलितको हकमा ६५ वर्ष ) भाग लिन पाउने ।

 • न्यूनतम मौज्दात रू १००। ले निःशुल्क खाता खोल्न सकिने ।

 • बचत खाता ऐच्छिक हुने ।

 • वार्षिक ब्याजदर बजार अनुसार प्रतिस्पर्धी दिइनेछ ।

 • व्याज गणना अर्धवार्षिक भुक्तानी हुनेछ । • view all

  Latest News
  Side Icons
  Footer Page